Retourneren (Klik hier voor een PDF versie) 

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en 

– indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking (ongebruikt) aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@demagnesiumshop.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling; 
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Tijdschriften, boeken of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden. 

Identiteit ondernemer

Naam ondernemer:
Zomer Business

Handelend onder de naam/namen:
Magnesiumweb
De Magnesiumshop
Magnesium4u
Magnesium4all

Vestigingsadres:
Gaspeldoorn 9
6961 PE Eerbeek

Postadres:
Postbus 179
6960 AD Eerbeek
T: +31 (0) 313 – 65 25 83
F: +31 (0) 313 – 65 25 65
E: info@zomerbusiness.nl
KVK: 09162346
BTW:NL001502819B91

Formulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan
De Magnesiumshop
Gaspeldoorn 9
6961 PE Eerbeek
info@demagnesiumshop.nl
Tel: 0313-652583

  Voornaam *
  Achternaam *
  Adres van Levering *
  PC en Plaats van Levering *
  E-mailadres *
  Telefoon (overdag tijdens kantooruren) *
  Bestelnummer *
  IBAN *

  Reden van retour

  Omschrijving van uw klacht (omschrijf uw klacht zo nauwkeurig mogelijk en/of maak foto’s)

  Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van onze acties en nieuwtjes